Mailcheck

Det finns många fördelar med att använda elektronisk post som kommunikationskanal. Som vanligt beror allt på hur man gör det. Det är viktigt att bygga sina system korrekt från början. Gör man inte det får man antagligen både problem och kritik från frustrerade mottagare.

Mailcheck är ett verktyg som Internetstiftelsen lät utveckla med syftet att hjälpa administratörer av e-postservrar och system att kontrollera om deras servrar följde relevanta standarder och att det inte smugit sig in fel i inställningarna. Testet aktiverades via ett webbgränssnitt genom att ange en e-postadress på servern man vill testa.

Baserat på detta genomförs sedan en serie tester som undersökte olika aspekter av hur servern var inställd och vilka standarder den följde. Svaren levererades i form av ett testprotokoll där olika tester markerades som godkända, godkända med varning eller underkända. För funktioner som inte ännu är obligatoriska enligt standard men som tillför extra funktionalitet som säkerhet eller något annat mervärde delades även guldstjärnor ut.

Mailcheck användes som motor för att ta fram underlag till Internetstiftelsen rapport Elektronisk post med kvalitet och finess som publicerades 2012.

2014 fattade Internetstiftelsen ett strategiskt beslut om att inte fortsätta med arbetet inom området "Pålitlig e-post", och därmed stoppade vi utvecklingen av Mailcheck på grund av att det skulle krävas en omarbetning av verktyget som helhet för fler och bättre tester, samtidigt som användningen av verktyget var begränsat.

Kod och annan information om mailcheck finns för den som är intresserad att finna på: https://github.com/dotse/Mailcheck